Jadrotours

PUTNO OSIGURANJE

PUTNO OSIGURANJE

PUTNO OSIGURANJE

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Više o ponudi
Osiguranje uslijed COVID-a

Osiguranje uslijed COVID-a

Klauzula za rizik oboljenja uslijed COVID-19 (SARS-CoV-2)

Više o ponudi
OSIGURANJE OTKAZA ILI PREKIDA PUTOVANJA

OSIGURANJE OTKAZA ILI PREKIDA PUTOVANJA

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Više o ponudi
INFORMACIJE ZA SKLAPANJE UGOVORA NA DALJINU

INFORMACIJE ZA SKLAPANJE UGOVORA NA DALJINU

Informacije ugovaratelju osiguranja/ osiguraniku prije sklapanja ugovora o osiguranju na daljinu

Više o ponudi
UVJETI ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

UVJETI ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Posebni uvjeti za dragovoljno putno zdravstveno osiguranje

Više o ponudi
UVJETI OSIGURANJA OTKAZA PUTOVANJA

UVJETI OSIGURANJA OTKAZA PUTOVANJA

Uvjeti osiguranja otkaza ili prekida putovanja

Više o ponudi
NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Naputak za ostvarivanje prava u slučaju bolesti ili nesretnog slučaja

Više o ponudi